Jdi na obsah Jdi na menu
 


Spoje pletence

27. 2. 2007

Spojení pletence horní končetiny zajišťují dva klouby, a tzv. fun­kční spojení thorakoskapulární a subakromiální.

q       Art. acromioclavicularis je plochý kloub, ve kterém se spojuje akromiální konec klíční kosti s nadpažkem.

Stavba kloubu: Kloubní plochy jsou ploché, oválného tvaru. Přes­tože si tvary kloubních ploch v podstatě odpovídají, je v kloubu často malý a plochý discus articularis. Pouzdro kloubu  je krátké a  tuhé.

Je  zesíleno dvěma  vazy.

·      Lig. acromiclaviculare zesiluje horní plochu pouzdra.

·      Lig. coracoclaviculare má k akromioklavikulárnímu kloubu funkční vztah i když tento vaz není součástí žádného kloubního pouzdra, ale spojuje zobcovitý výběžek lopatky se spodní plochou klíční kosti. Tento vaz má dvě, poměrně dobře odlišitelné části: přední (mediální) lig. trapezoideum  a  zadní (laterální) lig. conoideum.

: Čisté pohyby  v  akromioklavikulárním  kloubu jsou pouze minimální posuny, značně omezené popsanými vazy. Klíční kost se s lopatkou pohybuje jako funkční celek. Především  vaz  mezi klíční  kostí  a  zobcovitým  výběžkem  lopatky  značně omezuje pohyb  akromiálního konce klíční kosti a při zlomeninách  vyvolává  dislokaci  zevní  třetiny  klíčku.

 

Nadpažek, který je součástí akromioklavikulárního kloubu, je značně přetíženou partií lopatky. Podobně je zatížen i proc. coracoideus lopatky. Stabilizaci a zpevnění systému obou výběžků vystavených tahu řady svalů, zajišťuje asi 1,5 cm široký vaz - lig. coracoacromiale. Vaz přemosťuje hlavici pažní kosti, a při  abdukci v ramenním kloubu se do jeho předního okraje opírá velký hrbolek pažní kosti.   Vaz  zastavuje  abdukci  v ramenním  kloubu -  zastavuje  upažení. Lig. coracoacromiale  také  není součástí žádného kloubu. Mezi vazem a pouzdrem ramenního kloubu je asi půl centimetru vysoká štěrbina, ve které probíhají šlachy některých rotátorů ramenního kloubu. (Viz dále - ramenní  kloub  a subakromi­ální  spojení.)

 

q       Art. sternoclavicularis je složený kloub mezi hrudní a klíční kostí. 

Stavba kloubu: Kloubní plochy artikulujících kostí si tvarově ne­odpovídají a nestejný tvar je proto vyrovnáván diskem, který je po celém obvodu spojen s kloubním pouzdrem a rozděluje kloub ve dvě dutiny. Tvar disku vytváří  ze sternoklavikulárního  kloubu  ma­lý  kulový  kloub. Pouzdro kloubu  je krátké  a  tuhé.

·      Lig. sternoclaviculare  anterius  et  posterius  zesiluje pouzdro  vpředu  a  vzadu.

 

: Vzhledem k tomu, že sternoklavikulární kloub je vlastně kulový kloub, jsou teoreticky možné pohyby všemi směry. Prakticky jde ale  jen o drobné posuny, které se sice dějí ve všech smě­rech, ale jejich rozsah je velmi malý. Intraartikulární disk po­hlcuje drobné nárazy přenášené z klíční kosti na hrudní kost. Sternoklavikulární kloub  v  podstatě plní  funkci stabilizátoru v řetězci kostěných segmentů pažního pletence.

 

q       Thorakoskapulární spojení je realizováno pomocí vmezeřeného říd­kého vaziva, které vyplňuje štěrbiny mezi svaly na přední ploše lopatky a hrudní stěnou. Klouzavý pohyb, který toto vazivo umožňuje je předpokladem pro posun lopatky. Nejde  tedy  o  kloubní spo­jení, ale o "funkční spoj" ve  kterém  pohybovou  i  stabilizační  funkci  hrají  svaly  pletence.

 

Subakromiální  kloub  je  klinický  název  pro  řídké  vazivo a  burzu (-y) vyplňující  prostor  mezi  spodní  plochou  nadpažku, úpony  svalů  tzv. rotátorové  manžety  ramenního  kloubu (viz další  kapitola), kloubním  pouzdrem  ramenního  kloubu a spodní  plochou  déltového svalu. V tomto  prostoru  jsou  dvě  (obvykle  spojené)  burzy: bursa  subdeltoidea   et   subacromialis. O  „kloubu“  se  hovoří  proto,  protože  především  oba  tíhové  váčky  umožňují  pohyb  mezi  déltovým  svalem, kloubním  pouzdrem  a  úpony  svalů. Funkčně  je  tzv. subakromiální  kloub  součástí  ramenního  kloubu.

Aktivní komponentou pletence horní končetiny jsou  svaly pů­sobící především na nejpohyblivější článek pletence - na lopatku. Jde o svaly nejen různého původu, ale i o svaly přicházející z růz­ných krajin. Budou probrány  v další  kapitole.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Luxationes

(Matus, 17. 6. 2007 18:30)

1. predna dislokacia ramena caput humeri je vysunute pred cavitas glenoidalis - 85% pripadov

2. spodna dislokacia caput humeri sa nachadza pod cavitas glenoidalis (subglenoidalna luxacia)- 10% pripadov

3. zadna dislokacia (subacromialna luxacia) - 3% pripadov