Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pažní kost

27. 2. 2007

Pažní kost, humerus je typická dlouhá kost s  trubicovitým tělem a  s  dvěma  kloubními konci. 

Stavba kosti: Proximální konec pažní kosti - hlavice, caput hume­ri má přibližně kulovitou kloubní plochu o rozsahu 1/3 - 2/5 po­vrchu koule. Šikmou rýhou, tzv. anatomickým krčkem je hlavice odděle­na od velkého a malého hrbolku, tuberculum  majus  et  minus na  které  se  upínají  svaly  přicházející  ze  zadní  plochy  lopatky.

Oba hrbolky pokračují kostěnými hranami (crista  tuberculi  majoris  et  minoris) na  které  se úpínají  některé svaly ramenního kloubu. Mezi hrbolky je proměnlivě hluboký žlá­bek do kterého se klade  šlacha dlouhé hlavy dvouhlavého svalu. Pod hla­vicí se horní  konec humeru zužuje  v  chirurgický krček (collum  chirurgicum), který  nevýrazně  odděluje  proximální  konec  kosti  od  jejich těla.

Tělo  pažní  kosti  je  nahoře  válcovité,  a  asi  v  polovině  své délky  nabývá  trojboký  tvar. Přibližně  v polovině   délky  je  na  jeho  palcovém  okraji  nápadná  drsnatina, tuberositas  deltoidea  na  kterou se  upíná stejnojmenný sval. Po  zadní  ploše  kosti se  táhne  velmi  mělký  žlábek ve  kterém  probíhá  vřetenní  nerv.  Přechod  těla  pažní  kosti  do  distálního  konce  kosti je  zcela  plynulý.

 

Distální  konec pažní  kosti  se  příčně  rozšiřuje  v  kloubní  výběžek (condy­lus humeri) , který má dvě kloubní  plochy: vnitřní kladku  pažní  kosti, trochlea  humeri a zevní kulovitou hlavičku  pažní  kosti, capitulum humeri.

 

Kladka je  určena  pro  spojení  s loketní  kostí;  hlavička  pro vřetení  kost.

Nad kladkou, na přední straně pažní kosti je mělká jamka, proti  níž je na zadní straně kosti hluboká loketní  jáma,  fossa olecrani. Mělká  jamka je i  nad  hlavičkou  pažní  kosti. Zevní okraj  humeru  se nad hlavičkou vyklenuje v epicondylus lateralis, podobně jako vnitřní okraj  kosti  vybíhá  v  masivnější  a  dobře hmatný   epicondylus medialis. Za  vnitřním  epikondylem je  žlábek  pro  loketní   nerv.

 

: Horní konec pažní kosti je hlavicí ramenního kloubu. Přestože je ramenní kloub považován za kulový kloub, neod­povídá zakřivení hlavice přesně povrchu koule. Zakřivení v čelní rovině je nepatrně menší  než  zakřivení  v  příčné rovině. Osa procházející středem hlavice, svírá s osou diafýzy  kosti  úhel 135 stupňů.  Osa hlavice je navíc zakloněna o 15 - 20 stupňů.  Kloubní hlavice je tedy v tzv. retroverzi  a  její  kloubní plocha  směřu­je  dozadu.

Chrupavka  povlékající  hlavici  pažní  kosti  je uprostřed plochy silná asi 2 mm a  k okrajům se ztenčuje    na 1 mm.

[ Pažní  kost  je  typická  dlouhá  kost, složená  z kompaktní  a  spongiózní  kostní tkáně. Kompakta  je  na  proximálním  konci  kosti  tenká, a vysloveně   oslabeným  místem  kosti  je  přechod  v místě  collum  chirurgicum, kde se  kost  proto poměrně  snadno  láme.  V chirurgickém  krčku  je  také  nejprostornější  dřeňová  dutina.

Dalším  typickým    místem  fraktury  humeru, je  rourovitá  kompakta  pod  úponem déltového svalu. U   takto  lokalizovaných  zlomenin - a  zvláště při  jejich  hojení,  dochází asi u 10% zraněných   k poškození  n. radialis, který se  kolem  dorzální  plochy  kosti  obtáčí  v  sulcus  nervi  radialis.

V anatomických  učebnicích  hojně  citovaná  zlomenina  vnitřního  epikondylu  pažní  kosti, s  následným poškozením n. ulnaris  probíhajícím  v žlábku  za  epikondylem, má  spíše didaktický  než  klinický  podtext. Zlomeniny  vnitřního  epikondylu  jsou  méně  časté a  obvykle i  méně  funkčně   závažné, než  převládající  fraktury  zevního  epikondylu  pažní  kosti. Také přímé  poškození  n. ulnaris  je  spíše  výjimečné,  a  jen  ojediněle  je  nutné  provádět  jeho  transpozici.

V  traumatologii  pažní kosti má zvláštní  postavení  sulcus  intertubercularis, táhnoucí se  mezi velkým a malým hrbolkem pažní kosti. Sklon vnitřní hrany žlábku je značně variabilní, a pohybu­je se mezi 30 - 90 stupni. Také hloubka žlábku je proměnlivá a celý zářez může být i velmi mělký. Kombinace mělkého žlábku s malým sklonem vnitřní hrany, vytváří anatomické předpoklady pro snadnou luxaci šlachy dlouhé hlavy m. biceps brachii, která  tudy  probíhá.

Dolní konec pažní kosti má bezprostřední vztah k loketnímu klou­bu. Funkčně významné skutečnosti budou  proto  zmíněny  u  tohoto  kloubu.


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář