Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lopatka

27. 2. 2007

Lopatka, scapula je typická plochá kost  trojúhelníkovitého tva­ru, ležící v rozsahu  2. až 8. žebra  v  podkoží   na  zadní  stěně  hrudníku,. Vzhledem   ke  svému  tvaru  má dvě plochy  a  tři  okraje, které se  stýkají  ve  třech  úhlech. 

Stavba  kosti: Vyhloubenou  přední plochou  se lopatka přikládá k  žebrům. Lehce vyklenutá zadní plocha  je  rozdělena  výrazným  hře­benem, spina  scapulae na dvě jámy: nadhřebenovou  jámu (fossa  supraspinata)  a  podhřebenou  jámu (fossa  infraspinata). V obou  prostorech  začínají stejnojmenné lopatkové  svaly. Hřeben  lopatky  se laterálním směrem stále zvyšuje a vybíhá v hmatný, viditelný  a  velmi  silný  nadpažek, ac­romion.

Z  horního okraje lopatky dopředu vyčnívá zahnutý  hákovitý výbě­žek, processus coracoideus. Nápadný  výčnělek, který  asi  o dva  centimetry  přesahuje  kloubní  jamku  je  místem  začátku   mohutných  vazů  a  svalů  ramenního  kloubu. Zevní úhel lopatky je mírně rozšířen v mělkou oválnou kloubní jamku, cavitas glenoidalis. Nad  jejím  horním  okrajem   je drobný  hrbolek  (tuberculum  supraglenoidale); obdobný  hrbolek  je i  pod  dolním  okrajem jamky (tuberculum  infraglenoidale). Oba  hrbolky  slouží  jako  místa  začátku  svalů  paže.

Pod  kloubní jamkou je lopatka  naopak zúžená v krátký krček, který je lehce odkloněn doza­du, takže celá  jamka (klinicky  glenoid) je  v  devíti  stupňové  retroverzi.

: Lopatka svým typickým tvarem ploché kosti s ně­kolika poměrně mohutnými výběžky, slouží především jako plocha pro začátek (úpon) svalů pohybujících pletencem horní končetiny. V základní poloze je lopatka tehdy, je-li svým  horním úhlem  ve  výši druhého a dolním okrajem ve  výši sedmého žebra. (Do této polohy uvedeme lopatku tak, že položíme dlaň ruky na šíji.)

Sama  lopatka  může vykonávat  posuvné a otáčivé  pohyby.

[ Posuvné pohyby lopatky směřují  buď  nahoru - elevace   nebo dolů deprese; zevně - abdukce, protrakce   nebo  směrem  k  páteři,  navnitř - addukce, retrakce.

Rotační  pohyby  lopatky  mění   polohu dolního úhlu lopatky a sklon kloubní jamky. Při anteverzi - pohyb dolního úhlu lopatky zevně (od páteře), je rozsah rotace až 30 stupňů; při retroverzi - po­hyb směrem  k  páteři, je  rozsah  rotace  obdobný. Sklon  roviny  kloubní  jam­ky  se  při rotacích  mění      o 50 stupňů. 

Pohybové možnosti lopatky jsou dány  nejen jejím svalovým závěsem, ale i pohyblivostí akromioklavikulárního  a   sternoklavikulárního  kloubu.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Lopatka

(Anna, 8. 10. 2012 22:22)

dobrý den nevíte kolik příbližně má rozměr lopatka ?? Děkuju :)

Pomoc

(Olga, 4. 5. 2010 11:53)

Děkuji za krásný článek. Pomohl mi při studiu začátků svalů paže. ;)